Mera Cirkulera

Mera Cirkulera

Cirkulera Mera är ett initiativ från Elektronikbranschen. ElektronikBranschen är branschorganisationen för leverantörer, distributörer och återförsäljare inom hemelektronik, fotografi och service. Sedan flera år tillbaka är det möjligt att förutom återvinningscentraler lämna in sin gamla mobiltelefon och annan hemelektronik i butik. Insamlingsnivån för mobiltelefoner har dock generellt varit ganska låg i butikerna. Totalt sett lämnas i Sverige bara knappt en miljon mobiltelefoner till återvinnin

https://cirkuleramera.nu/